Wellness at Work

Vårt uppdrag

WW ViktVäktarna inspirerar till hälsosamma vanor för alla

Antalet sjukdagar per anställd ökar, det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Visste du att våra matvanor är ett större hot mot vår folkhälsa än tobak och alkohol? Vårt uppdrag är att skapa en värld där hälsa och goda vanor är tillgängligt för alla, inte bara för några få. 

Skapa frisknärvaro istället för sjukfrånvaro.
Den arbetsrelaterade ohälsan ökar, vilket är allvarligt både för arbetsgivare och medarbetare. För arbetsgivare riskerar ohälsa på arbetsplatsen att leda till ökade sjukfall och därmed även ökad sjuklön. Vi hjälper er att sänka sjukfrånvaron genom att satsa på frisknärvaro. Vi vet nämligen att det lönar sig att investera i era medarbetares hälsa, eftersom hälsosamma vanor leder till ökat välmående och bättre prestation.

Wellness – mer än bara viktminskning.
WW ViktVäktarna har under de senaste 50 åren varit världsledande inom viktminskning, men vi erbjuder mycket mer än så. Vi välkomnar alla som vill skapa hälsosamma
vanor – oavsett om det betyder att äta bättre, röra på sig mer, utveckla positiva tankar eller fokusera på vikt. Med vår erfarenhet och djupa kunskap inom beteendevetenskap strävar vi efter att göra wellness tillgängligt för alla.

Vill ni också starta er Wellness-resa?